Shinjuku Odakyu

5F, 1-1-3 Nishi-Shinjuku
Shinjuku
Tokyo #160-8001